Tag Archives: cac ke

Lý Con Rắn Mối Lyrics


Buồn tình này là con rắn mối
chẳng đặng cưới con thằn lằn
Kỳ nhông anh hỡi biết rằng
Nghĩ giận là giận con tắc kè
Nàng long đong vì chê con cóc

Rắn Mối

Rắn Mối

Tiếp tục đọc

Advertisements